Polityka dostaw

Reading Time: 2 minutes
 • Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Torbasmaku.pl podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest o tym informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres. 
 • Koszt dostawy Produktu wynosi 8,00 zł za dzień.
 • W przypadku, gdy Klient dokona jednorazowego zamówienia 2 do 4 Produktów na jeden adres, opłata za dostawę wynosi 8,00 zł za dzień od wszystkich Produktów dostarczanych w danym dniu.
 • Aby koszt dostawy nie został naliczony za każdy dostarczony Produkt (max. 4 Produkty) w danym dniu, płatność za zamówienie wszystkich Produktów musi być dokonana jednorazowo podczas jednej transakcji.
 • Opłata za dostawę doliczana jest do ceny podstawowej Produktu na etapie składania zamówienia.
 • Klient ma prawo zmienić adres dostawy z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, informując o zmianie torbasmaku.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@torbasmaku.pl 
 • Klient ma prawo wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia (na czas nie dłuższy niż 7dni) po wcześniejszym powiadomieniu Torbasmaku.pl w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, podczas których dostawa była przerwana. 
 • W przypadku dokonania przez Klienta zmiany Produktu na inny o wyższej cenie w trakcie realizacji zamówienia – Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny Produktu.
 • Torbasmaku.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy Produktu z przyczyn niezależnych od Torbasmaku.pl, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.
 • W przypadku błędnie podanych przez Klienta szczegółów adresu dostawy lub w przypadku braku prawidłowego oznakowania numerem domu/bloku/kamienicy (wyjątkiem jest przesłanie przez Klienta poprawnej pinezki lokalizacyjnej adresu dostawy), przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony, jeśli pomimo podjęcia próby doręczenia nie było to możliwe ze względu na powyżej wskazane okoliczności. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 • Dostawa Produktu dokumentowana jest każdorazowo w drodze zdjęcia.
 • Torbasmaku.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku, przywłaszczenia Produktu przez osobę trzecią po dokonaniu dostawy. 
 • Torbasmaku.pl zastrzega możliwość zmiany posiłków oraz zmiany ich nazewnictwa w ramach realizowanego Zamówienia, w odniesieniu do wcześniej udostępnianego jadłospisu.
Strona główna
Ikonka fasolek

Masz pytania?

Nasze Biuro Obsługi jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku!

Biuro obsługi - ikonka

Biuro obsługi

+ 48 783 073 073
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział dietetyki - ikonka

Dział dietetyki

+ 48 669 260 008
Czynne w godzinach 7:00-16:00
Dział logistyki - ikonka

Dział logistyki

+ 48 607 132 111
Czynne w godzinach 7:00-16:00

lub pisz na adres mailowy: bok@torbasmaku.pl

0