W razie zmiany adresu zamieszkania można przekierować dietę do miejscowości, która znajduje się w obszarze dostaw podwykonawcy. Należy z wyprzedzeniem poinformować o tym biuro obsługi klienta lub dokonać samodzielnie zmiany w panelu klienta.