Wybierz dietę
i sprawdź cenę

Sprawdź swoją cenę
w dwóch prostych krokach

Wybierz dietę i sprawdź cenę

Strzałka rozwijania

Dieta Wegetariańska Niski Indeks Glikemiczny

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

39,90 zł
42,70 zł
44,10 zł
46,90 zł
47,60 zł
49,00 zł
51,80 zł
46,17 zł
49,41 zł
51,03 zł
54,27 zł
55,08 zł
56,70 zł
59,94 zł
49,02 zł
52,46 zł
54,18 zł
57,62 zł
58,48 zł
60,20 zł
63,64 zł
51,30 zł
54,90 zł
56,70 zł
60,30 zł
61,20 zł
63,00 zł
66,60 zł
54,15 zł
57,95 zł
59,85 zł
63,65 zł
64,60 zł
66,50 zł
70,30 zł
57,00 zł
61,00 zł
63,00 zł
67,00 zł
68,00 zł
70,00 zł
74,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wybór Menu Niskie Węgle

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
49,41 zł
53,46 zł
55,89 zł
57,51 zł
59,13 zł
61,56 zł
63,99 zł
52,46 zł
56,76 zł
59,34 zł
61,06 zł
62,78 zł
65,36 zł
67,94 zł
54,90 zł
59,40 zł
62,10 zł
63,90 zł
65,70 zł
68,40 zł
70,20 zł
71,10 zł
57,95 zł
62,70 zł
65,55 zł
67,45 zł
69,35 zł
72,20 zł
75,05 zł
61,00 zł
66,00 zł
69,00 zł
71,00 zł
73,00 zł
76,00 zł
79,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wybór Menu Wege

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
- zł
47,79 zł
51,84 zł
53,46 zł
55,89 zł
57,51 zł
59,94 zł
62,37 zł
50,74 zł
55,04 zł
56,76 zł
59,34 zł
61,06 zł
63,64 zł
66,22 zł
53,10 zł
57,60 zł
59,40 zł
62,10 zł
63,90 zł
66,60 zł
69,30 zł
56,05 zł
60,80 zł
62,70 zł
65,55 zł
67,45 zł
70,30 zł
73,15 zł
59,00 zł
64,00 zł
66,00 zł
69,00 zł
71,00 zł
74,00 zł
77,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wegetariańska z rybą

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

39,90 zł
42,00 zł
44,10 zł
46,20 zł
47,60 zł
49,70 zł
51,80 zł
46,17 zł
48,60 zł
51,03 zł
53,46 zł
55,08 zł
57,51 zł
59,94 zł
40,02 zł
51,60 zł
54,18 zł
56,76 zł
58,48 zł
61,06 zł
63,64 zł
51,30 zł
54,00 zł
56,70 zł
59,40 zł
61,20 zł
63,90 zł
66,60 zł
54,15 zł
57,00 zł
59,85 zł
62,70 zł
64,60 zł
67,45 zł
70,30 zł
57,00 zł
60,00 zł
63,00 zł
66,00 zł
68,00 zł
71,00 zł
74,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wybór Menu PREMIUM

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

? zł
? zł
? zł
? zł
? zł
? zł
51,03 zł
55,08 zł
56,70 zł
59,13 zł
60,75 zł
62,37 zł
64,80 zł
54,18 zł
58,48 zł
60,20 zł
62,78 zł
64,50 zł
66,22 zł
68,80 zł
56,70 zł
61,20 zł
63,00 zł
65,70 zł
67,50 zł
69,30 zł
72,00 zł
59,85 zł
64,60 zł
66,50 zł
69,35 zł
71,25 zł
73,15 zł
76,00 zł
63,00 zł
68,00 zł
70,00 zł
73,00 zł
75,00 zł
77,00 zł
80,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wybór Menu BASIC

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

? zł
? zł
? zł
? zł
? zł
? zł
46,98 zł
51,03 zł
53,46 zł
55,08 zł
56,70 zł
59,94 zł
61,56 zł
49,88 zł
54,18 zł
56,76 zł
58,48 zł
60,20 zł
63,64 zł
65,36 zł
52,20 zł
56,70 zł
59,40 zł
61,20 zł
63,00 zł
66,60 zł
68,40 zł
55,10 zł
59,85 zł
62,70 zł
64,60 zł
66,50 zł
70,30 zł
72,20 zł
58,00 zł
63,00 zł
66,00 zł
68,00 zł
70,00 zł
74,00 zł
76,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Wegetariańska

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

39,90 zł
42,00 zł
43,40 zł
44,80 zł
46,20 zł
47,60 zł
49,00 zł
46,17 zł
48,60 zł
50,22 zł
51,84 zł
53,46 zł
55,08 zł
56,70 zł
49,02 zł
51,60 zł
53,32 zł
55,04 zł
56,76 zł
58,48 zł
60,20 zł
51,30 zł
54,00 zł
55,80 zł
57,60 zł
59,40 zł
61,20 zł
63,00 zł
54,15 zł
57,00 zł
58,90 zł
60,80 zł
62,70 zł
64,60 zł
66,50 zł
57,00 zł
60,00 zł
62,00 zł
64,00 zł
66,00 zł
68,00 zł
70,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Klasyczna

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

39,90 zł
42,00 zł
45,50 zł
46,90 zł
48,30 zł
49,70 zł
51,10 zł
46,17 zł
48,60 zł
52,65 zł
54,27 zł
55,89 zł
57,51 zł
59,13 zł
49,02 zł
51,60 zł
55,90 zł
57,62 zł
59,34 zł
61,06 zł
62,78 zł
51,30 zł
54,00 zł
58,50 zł
60,30 zł
62,10 zł
63,90 zł
65,70 zł
54,15 zł
57,00 zł
61,75 zł
63,65 zł
65,55 zł
67,45 zł
69,35 zł
57,00 zł
60,00 zł
65,00 zł
67,00 zł
69,00 zł
71,00 zł
73,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Klasyczna 3 posiłki

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

33,60 zł
37,10 zł
39,90 zł
38,88 zł
43,74 zł
46,17 zł
41,28 zł
46,44 zł
49,02 zł
43,20 zł
48,60 zł
51,30 zł
45,60 zł
51,30 zł
53,20 zł
48,00 zł
54,00 zł
57,00 zł
783 073 073 Zamawiam

Dieta Ketogeniczna

Wybierz ilość dni
Wybierz ilość kalorii
Dzień testowy?

Pamiętaj o skorzystaniu
z naszych promocji

39,90 zł
42,00 zł
43,40 zł
44,80 zł
46,20 zł
47,60 zł
50,40 zł
46,17 zł
48,60 zł
50,22 zł
51,84 zł
53,46 zł
55,08 zł
58,32 zł
49,02 zł
51,60 zł
53,32 zł
55,04 zł
56,76 zł
58,48 zł
61,92 zł
51,30 zł
54,00 zł
55,80 zł
57,60 zł
59,40 zł
61,20 zł
64,80 zł
54,15 zł
57,00 zł
58,90 zł
60,80 zł
62,70 zł
64,60 zł
68,40 zł
57,00 zł
60,00 zł
62,00 zł
64,00 zł
66,00 zł
68,00 zł
72,00 zł
783 073 073 Zamawiam